หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > สารเคมีที่จัดจำหน่าย
สารเคมีที่จัดจำหน่าย
สารเคมีที่จัดจำหน่าย
11 Dec, 2018 / By admin
Images/Blog/Km777Jyy-SgdU2eCG-หน้าเนื้อความสินค้าที่จำหน่าย.jpg
สารเคมีที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย
     
TRADE NAME INCI NAME PACKING
ANIONIC SURFACTANT (สารทำความสะอาด)
 TEXAPON N70 T Sodium Laureth Sulfate + 2EO 30 kg., 130 kg.
 TEXAPON N703 (LSJ) Sodium Laureth Sulfate + 3EO 30 kg., 130 kg.
 TEXAPON AE-3 ST Ammonium Laureth Sulfate  (3EO) 200 kg.
 TEXAPON N28 AS Sodium Laureth Sulfate + 2EO(26.5-27.5%) 30 kg. 
 TEXAPON N 40 Sodium Laureth Sulfate + 2EO(26.5-27.5%) 30 kg. 
 TEXAPON N 8000 Sodium Laureth Sulfate + 2EO(26.5-27.5%) 30 kg. 
 TEXAPON NSO Sodium Laureth Sulfate + 2EO(26.5-27.5%) 30 kg. 
 TEXAPON BS Sodium Laurylether Sulfate with the pearl shine substance 30 kg. 
 TEXAN DW    
 SULFOPON 103 L    
 EMAL 30 D(P)    
 TEXAPON OCP    
 TEXAPON OCN    
 GALAXY 799SP    
 EMAL 10 G    
 EMAL AD-25     
 EMAL 27 C(P)    
 EMAL 28 CT(N)    
 NEOPELEX FS (KAO)    
 EVALON A50 (LAS 50%)    
     
Like