หน้าหลัก > สาระน่ารู้ > แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
26 Jan, 2019 / By admin
Images/Blog/qYR2Ur6G-วันหยุดประจำปี 62.jpg

วันหยุดประจำปี 2562

วันอังคารที่     1 มกราคม       วันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่     5 กุมภาพันธ์     วันตรุษจีน

วันเสาร์ที่       6 เมษายน        วันจักรี

วันเสาร์ที่       13 เมษายน       วันสงกรานต์

วันจันทร์ที่      15 เมษายน       วันสงกรานต์

วันอังคารที่     16 เมษายน       ชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธที่        1 พฤษภาคม     วันแรงงานแห่งชาติ

วันเสาร์ที่      18 พฤษภาคม     วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่    16 กรกฎาคม      วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่     29 กรกฎาคม     ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ

วันจันทร์ที่     12 สิงหาคม       วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่     14 ตุลาคม        ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่      23 ตุลาคม         วันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่     28 ธันวาคม        วันหยุดสิ้นปี

วันจันทร์ที่    30 ธันวาคม        วันหยุดสิ้นปี

วันอังคารที่   31 ธันวาคม        วันหยุดสิ้นปี

Like